Begroting 2021-2024
portal

Samenvatting

De begroting in één oogopslag

Baten per product

85.747

100,0 %

Lasten per product

85.747

100,0 %

Wat gaat u daarvoor betalen?

Wat zijn de tarieven?
In de tabel staan de voorlopige tarieven voor de belangrijkste belastingen en heffingen. Voorlopige tarieven want in december 2020 stelt de gemeenteraad de definitieve tarieven vast. Meer informatie over de berekening van de tarieven kunt u lezen in de paragraaf ‘Lokale Heffingen’ in deze begroting. Ter vergelijking zijn de tarieven van 2020 ook in de tabel opgenomen.

Tarieven gemeentelijke belastingen en heffingen

2021
   voorlopig

2020

OZB
(tarief in % van de waarde onroerend goed)

Eigenaar woning

0,1281

0,1139

Eigenaar niet-woning

0,3555

0,2986

Gebruiker niet-woning

0,2828

0,2335

Rioolheffing

Woning

Eigenaar, per aansluiting per jaar

120,79

113,08

Gebruiker, 1 persoon

76,08

71,23

Gebruiker, 2 personen

152,16

142,46

Gebruiker, 3 of meer personen

228,24

213,69

Niet-woning

Eigenaar, per aansluiting per jaar

353,38

353,38

Gebruiker, per 250 m3 afgevoerd water

192,70

192,70

Afvalstoffenheffing

Eenpersoonshuishouden

251,16

242,36

Tweepersoonshuishouden

284,83

274,93

Drie- of meerpersoonshuishouden

319,58

308,38

Hondenbelasting

Een hond

68,80

67,20

Tweede hond

114,80

112,10

Derde en volgende hond

160,90

157,00

Toeristenbelasting

Overnachting hotel

2,15

2,10

Overnachting camping

1,20

1,15

Wat betekent dit voor een huishouden in onze gemeente?
Om u een idee te geven van wat u in 2021 aan de gemeente gaat betalen, vergeleken met 2020, hebben wij een voorbeeldberekening gemaakt met twee huishoudens, namelijk:

Huishouden A:

  • bestaat uit 4 personen;
  • woont in een eigen woning met een WOZ-waarde van € 301.700 (was in 2020 € 282.000), dit is de gemiddelde waarde van een woning in de gemeente Renkum.

Huishouden B:

  • bestaat uit 3 personen;
  • woont in een huurwoning.

Deze huishoudens hebben te maken met de volgende lasten:

2021

2020

2021

2020

OZB Eigenaar

386,48

321,20

Afvalstoffenheffing

319,58

308,38

319,58

308,38

Rioolheffing

349,03

326,77

228,24

213,69

Totaal

1.055,09

956,35

547,82

522,07

Wijziging t.o.v. 2020

10,3%

4,9%

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:57:09 met de export van 11/02/2020 11:51:13